Trzecia niedziela września w naszej parafii miała uroczysty wymiar, ponieważ przybył ks. biskup Krzysztof Wętkowski, aby przeprowadzić wizytację kanoniczną, która rozpoczęła się Mszą św. o godz. 10.00 w kościele we Wrzącej Wielkiej. Przedstawiciele parafii przywitali księdza biskupa, a później ks. proboszcz odczytał sprawozdanie z życia religijnego naszej wspólnoty.

Ksiądz biskup w swojej homilii zwrócił uwagę na sprawę sumienia: „Nawet jeżeli człowiek oszuka człowieka, nawet jeśli mu się to uda, nawet jeśli nie poniesie z tego powodu żadnej konsekwencji, to Bóg mówi „Ja to widzę i Ja sprawiedliwie odpłacę”(…) To jest pierwsze przesłanie, jakie dzisiaj odnajdujemy. Świadomość życia w obecności Boga, Który nas widzi, ale nie w znaczeniu, że jest kimś, kto pragnie dopatrzeć się naszych wykroczeń, nic z tych rzeczy. On po prostu widzi i sprawiedliwie nam odda”. Liturgię Mszy św. ubogacił śpiew naszego chóru „Santiago”.

Po Eucharystii, ksiądz biskup spotkał się z parafianami, a ks. proboszcz przedstawił i scharakteryzował poszczególne grupy zaangażowane w duszpasterstwo. 

O godz. 12.00 zgromadziliśmy się na Mszy św. odpustowej w kaplicy w Kiełczewie Smużnym Pierwszym, aby oddać cześć Jezusowi Odkupicielowi Świata. 

O oprawę muzyczną zadbał Zespół Ludowy „Kiełczewianki”, jak i Orkiestra Gminno-Parafialna.

W godzinie Miłosierdzia Bożego spotkaliśmy się na cmentarzu, aby wspólnie pomodlić się w intencji naszych bliskich zmarłych koronką do Bożego Miłosierdzia.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które zadbały o porządek i wystrój w kościele we Wrzącej Wielkiej, w kaplicy w Kiełczewie Smużnym Pierwszym, na cmentarzu, jak i wokół nich oraz wszystkim, którzy byli zaangażowani w przebieg tego wydarzenia.