Uroczystość Objawienia Pańskiego, inaczej nazywane Świętem Trzech Króli to jedno z najstarszych świąt w Kościele. Pokłon Mędrców ze Wschodu złożony Dziecięciu Jezus, opisywany w Ewangelii przez św. Mateusza (Mt 2, 1-12), symbolizuje pokłon świata pogan, wszystkich ludzi, którzy klękają przed Bogiem Wcielonym. 

W naszym kościele podczas każdej Mszy św. zostało poświęcone kadzidło, kreda oraz woda, które wierni mogli wziąć do domu. 

Po Mszy św. o godz. 12.00 została odegrana przez aktorów scena z czasów Jezusa, a po tym wyruszyliśmy w Orszaku. Zanim dotarliśmy do Świętej Rodziny, po drodze wraz z Trzema Królami przyszliśmy do Jerozolimy, gdzie Herod rozkazał Mędrcom dowiedzieć się o narodzinach Jezusa. 

Po dotarciu do Betlejem spotkaliśmy Narodzone Dziecię wraz z Maryją i Józefem, a po tym jeszcze zaśpiewaliśmy kolędę i powróciliśmy do swoich domów.

Bardzo dziękujemy wszystkich zaangażowanym w przebieg tego wydarzenia. Państwu Oldze i Wiktorowi Zawada za przygotowanie ulicznych jasełek, wszystkim aktorom, ministrantom, chórowi Santiago, Orkiestrze Gminno-Parafialnej oraz wszystkim, którzy wzięli udział w Orszaku.