Uroczystość intronizacji relikwii św. Jana Pawła II w parafii św. Jakuba Apostoła we Wrzącej Wielkiej, 18.11. 23 r.

O godzinie 10.30 uczniowie Szkół Podstawowych im. Tony Halika we Wrzącej Wielkiej i Wisławy Szymborskiej w Kiełczewie Smużnym Pierwszym pod opieką p. Olgi i Wiktora Zawadów przedstawili akademię poświęconą osobie św. Jana Pawła II.

„Pan, kiedy stanął nad brzegiem, szukał ludzi gotowych pójść za Nim…” Słowami ulubionej pieśni św. Jana Pawła II rozpoczęliśmy historyczne wydarzenie, jakim była uroczysta liturgia intronizacji relikwii wielkiego papieża rodaka w naszej parafialnej świątyni. Dokonał niej sekretarz dwóch papieży, a obecnie Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki Metropolita Lwowski niosąc w procesji do kościoła relikwiarz. Po dojściu do ołtarza Ksiądz Arcybiskup odczytał akt przekazania relikwii i wręczył je księdzu proboszczowi, który po ucałowaniu umieścił je na ołtarzu. Przedstawiciele parafii w czasie powitania wyrazili radość z obecności Księdza Arcybiskupa w naszej parafii, zwłaszcza w kontekście tego wyjątkowego wydarzenia - wprowadzenia relikwii świętego Jana Pawła II, naszego rodaka Polaka, który był nieustannie zatroskany o każdego człowieka i szczególną troską otaczał dzieci, młodzież, chorych, starszych. Pani Barbara Klimek powiedziała: „Dziękując za relikwie naszego Ojca Świętego, pragniemy powitać św. Jana Pawła II jako naszego szczególnego opiekuna i orędownika, ale także pogłębić tę więź poprzez modlitwę, aby przekazać dziedzictwo, które pozostawił nam - kolejnym pokoleniom”. Natomiast ksiądz proboszcz wyraził wdzięczność za przyjęcie zaproszenia przez Księdza Arcybiskupa, dodając: „Papieże ostatnich dziesięcioleci przypominają nam, że człowiek naszych czasów chętniej słucha świadków, aniżeli nauczycieli; a jeśli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami. Serdecznie witamy Księdza Arcybiskupa w naszej parafii jako świadka świętości naszego Wielkiego Rodaka. Jesteśmy wdzięczni za przykład pokory Księdza Arcybiskupa, która nas ujmuje i zachęca do naśladowania! Wokół nas ma miejsce wiele wydarzeń, które rodzą niepokój i lęk o przyszłość. Potrzebujemy umocnienia naszej więzi z Jezusem Chrystusem, Który jest Zbawicielem świata i każdego za nas. Św. Jan Paweł II był pielgrzymem, który odwiedzał różne zakątki świata, aby spotykać się z człowiekiem i umacniać wiarę – wielu z nas uczestniczyło w liturgicznym spotkaniu ze świętym papieżem we Włocławku w 1991 roku oraz w Licheniu 1999 roku. W naszych myślach wracamy do tamtych wydarzeń, kiedy z uwagą słuchaliśmy słów naszego duchowego przewodnika i chcieliśmy być blisko niego. Wierzymy, że św. Jan Paweł II wstawia się za nami i jest wśród nas poprzez dar relikwii. Uprzejmie proszę Księdza Arcybiskupa o przewodniczenie tej Eucharystii i sprawowanie jej w naszej intencji.”

Podczas homilii Ksiądz Arcybiskup dał świadectwo o św. Janie Pawle II, który był nieustannie zanurzony w modlitwie. To z tego spotkania z Bogiem papież czerpał sił do swojej posługi. Bardzo wymowne było codzienne wychodzenie Ojca Świętego do okna w swojej sypialni na placu św. Piotra, z którego wszystkim błogosławił.

Przed zakończeniem liturgii ksiądz proboszcz podziękował Księdzu Arcybiskupowi za sprawowaną Mszę św. w naszej intencji oraz słowa umocnienia i świadectwa, które jest dla nas bardzo ważnym drogowskazem i inspiracją do życia według Bożego planu. Ksiądz proboszcz wyraził również wdzięczność wszystkim osobom, które pomogły przygotować i uroczyście przeżyć tę liturgię: chórowi parafialnemu Santiago, zespołowi ludowemu Kiełczewianki, orkiestrze, nadzwyczajnym szafarzom Komunii św., ministrantom, druhnom i druhom wraz z pocztami sztandarowymi jednostek OSP z Wrzącej Wielkiej, Kiełczewa Smużnego Pierwszego, Dąbrowej, pocztom sztandarowym Szkół Podstawowych: im. Tony Halika we Wrzącej Wielkiej, Wisławy Szymborskiej w Kiełczewie Smużnym Pierwszym, Idei Olimpijskiej w Sokołowie, bractwu św. Jakuba, osobom, które należą do wspólnoty Żywych Róż, Apostolatu Margaretki, pani kościelnej i katechetom.

Ksiądz Arcybiskup pobłogosławił nas relikwiami św. Jana Pawła II, którym mogliśmy oddać cześć poprzez ucałowanie. Ten gest pocałunku relikwii będzie można czynić w każdą środę przed Mszą św. podczas nabożeństwa do św. Jana Pawła II.

Zdjęcia: Magdalena Musiał