Dnia 17 sierpnia przybył i pierwszą Mszę świętą sprawował nasz nowy proboszcz, ks. Marcin Sadownik, który przybył z parafii w Lipnie, gdzie posługiwał jako wikariusz.

Jest to Jego pierwsza parafia. 

Zaraz po przybyciu, ks. Marcin rozpoczął spotkania z rożnymi grupami i wspólnotami parafialnymi. 

W niedzielę 19 sierpnia, na Mszy św. w Kiełczewie, nowego Proboszcza przywitały kwiatami oraz życzeniami zespół ludowy Kiełczewianki. 

W czwartek, 23 sierpnia, na Mszy św. o godz. 17 miało miejsce kanoniczne wprowadzenie ks. Marcina na urząd Proboszcza. Uroczystości tej przewodniczył bp Wiesław Alojzy Mering w asyście wielu kapłanów z naszej diecezji. 

Po uroczystym wprowadzeniu naszego nowego Proboszcza do kościoła, ks. Marcin i ks. Biskup zostali przywitani kwiatami przez przedstawicieli naszej Parafii. Następnie został odczytany przez ks. Dziekana dekret potwierdzający objęcie Probostwa przez ks. Marcina. Po jego odczytaniu, podziękowania złożył nowy Proboszcz. 

Podniosłość tej uroczystości w czasie Mszy świętej, podkreślał śpiew naszego chóru Santiago, gra Orkiestry Dętej oraz zaangażowanie Liturgicznej Służby Ołtarza. 

My, parafianie, dziękujemy Panu Bogu za nowego Proboszcza i życzymy Mu owocnego posługiwania w naszej Parafii.