W chrześcijaństwie Triduum Paschalne stanowi najważniejszy okres roku liturgicznego, obchodzony od Wielkiego Czwartku wieczorem do Niedzieli Zmartwychwstania. Jest to czas, podczas którego wierni przeżywają mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

Triduum Paschalne rozpoczyna się w Wielki Czwartek, kiedy to Kościół uobecnia Ostatnią Wieczerzę, podczas której Pan Jezus ustanowił sakrament Eucharystii i Kapłaństwa. Tego dnia, w naszej wspólnocie, w czasie liturgii celebrowaliśmy także obrzęd umycia nóg dwunastu mężczyznom, nawiązujący do gestu Jezusa, który obmył stopy swoim uczniom. Po zakończeniu udzielania Komunii św., ksiądz proboszcz w procesji przeniósł Pana Jezusa do ołtarza adoracji tzw. „ciemnicy”, gdzie przez całą noc i kolejny dzień mogliśmy czuwać przy Panu Jezusie podczas adoracji.

W Wielki Piątek Kościół uobecnia mękę i śmierć Jezusa na krzyżu. To dzień pokuty i refleksji nad cierpieniem Chrystusa, Który umarł za nasze grzechy. W tym dniu sprawowana jest liturgia Męki Pańskiej, podczas której czytany jest opis męki Chrystusa wg. Ewangelii św. Jana, a wierni adorują krzyż, a później Pana Jezusa w grobie.

W Wielką Sobotę od godzin porannych odbywało się błogosławieństwo pokarmów, a druhowie z naszych jednostek OSP pełnili straż przy grobie Pana Jezusa. Wieczorem po zachodzie słońca przybyliśmy, aby przeżyć uroczystą Wigilię Paschalną, która jest „sercem” liturgii w całym roku kościelnym. W tym dniu gościliśmy ks. Adama Bajorskiego MSF.

W niedzielny poranek, kiedy wschodziło słońce, zgromadziliśmy się w świątyni, aby po słowach głównego celebrans „Chrystus Zmartwychwstał prawdziwie, Alleluja!”, rozpocząć najbardziej uroczystą procesję wokół kościoła, która wraz z celebracją Eucharystii jest ogłoszeniem zmartwychwstania Chrystusa.

Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przebieg Świętego Triduum Paschalnego i uroczystej liturgii rezurekcyjnej. Dziękujemy Liturgicznej Służbie Ołtarza, nadzwyczajnym szafarzom Komunii św., lektorom i psałterzystom, pani kościelnej – p. Elżbiecie Ciszewskiej, chórowi parafialnemu „Santiago” wraz z p. Bożeną Pietrzak, Orkiestrze gminno-parafialnej, druhnom i druhom naszych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej Wrząca Wielka, Kiełczew Smużny Pierwszy i Dąbrowa oraz wszystkim, którzy adorowali Pana Jezusa oraz wspólnie chcieli przeżyć te najważniejsze dni w roku liturgicznym.