Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Chwała Boża” w obecnym czasie podjęła inicjatywę, aby sięgnąć po Słowo Boże. Rozpoczęliśmy czytanie Ewangelii wg św. Marka od rozdziału pierwszego. Zapraszamy każdą osobę, która pragnie przebywać w obecności Boga do poświęcenia kilka chwil swojego czasu, żeby spotkać się ze swoim Stwórcą w Jego Słowie. Mamy ograniczoną możliwość spotkania się z Jezusem w Eucharystii, jednak możemy spotkać się z Panem czytając Biblię. Zachęcam, żeby to był czas osobistego spotkania, a może z rodziną, gdzie zapraszaj też Ducha Świętego będziemy pochylali się codziennie nad jednym rozdziałem. Po przeczytaniu rozdziału zachęcamy do krótkiej modlitwy, do rozmowy jak przyjaciel z przyjacielem i tak jak serce podpowiada, aby dziękować, poprosić, uwielbić albo przeprosić. Życzę, aby to było spotkanie z Kimś kogo się kocha i chce się Go jeszcze bardziej poznać.