Wiosną tego roku dzięki pomocy druhom OSP z Kiełczewa oraz pracowitym / chętnym osobom została odnowiona i wyremontowana kapliczka, która znajduje się przy skrzyżowaniu w Kiełczewie Smużnym Pierwszym. Kapliczka ta została wybudowana w 1954 r. na cześć zburzonej w trakcie II wojny światowej kapliczki św. Floriana przy remizie OSP. 4.10 nastąpiło jej poświęcenie oraz wspólnie odmówiliśmy różaniec zanosząc do Boga przez ręce Maryi nasze intencje. Po wydarzeniu druhowie zaprosili wszystkich na herbatę. Bardzo dziękujemy za zaangażowanie i pomoc materialną: p. Danuta Olejniczak, druh Henryk Marczewski z małżonką, d. Zbigniew Rosiak z małżonką, p. Leszek Tomczyk, p. Stanisław Dzięgielewski, firma p. Zbigniewa Kołodziejczaka.