Miesiąc październik w kościele katolickim jest czasem, kiedy szczególnie czcimy Maryję, Matkę Jezusa i naszą Matkę podczas wspólnotowej modlitwy różańcowej. Pięknym świadectwem był udział dzieci wraz z rodzicami w tym wydarzeniu. Pomocą i zachętą do systematycznej modlitwy dla najmłodszych w tym czasie była plansza oraz 20 naklejek w kształcie ziarenek różańcowych, a w nich krótkie informacje o błogosławionych: Prymasie Wyszyńskim i Matce Elżbiecie Róży Czackiej oraz zadania pod kodami QR (do zeskanowania telefonem). Po każdym nabożeństwie najmłodsi mogli wylosować nagrodę. Na zakończenie października i różańcowych spotkań wszystkie dzieci otrzymały coś słodkiego.