Podczas Adwentu - czasu oczekiwania na narodziny naszego Pana i Zbawiciela uczestniczyliśmy w Mszach św. roratnich o godz. 6.55, a od 6.35 gromadzilismy się, aby śpiewać Godzinki ku Najświętszej Maryi Pannie. Hasło tegorocznych Rorat to „Droga do Betlejem”. Razem z Archaniołem Gabrielem podróżowaliśmy z Nazaretu poprzez wiele miejscowości do Betlejem - miejsca narodzin Jezusa. Podczas homilii oprócz ważnych słów, które przekazywał nam Ksiądz Proboszcz, mogliśmy posłuchać, co lektor, który wcielił się w rolę Archanioła Gabriela chce nam opowiedzieć o danym miejscu, w które się wyobraźnią przenieśliśmy. Dzieci przechodziły do duzego plakatu z mapą Ziemi Świętej i zaznaczały miejsca, o których Gabriel mówił. Mogliśmy również nauczyć się piosenki roratniej „Podróż do Betlejem”. Na koniec Mszy św. dzieci dostawały naklejki, które przyklejały na swoje plansze roratnie. Były losowane nagrody, a wśród nich dzieci mogły wylosować figurkę Matki Bożej i wziąć ją do domu na kilka dni, aby wspólnie z rodzina się pomodlić. Dziękujemy wszystkim uczestnikom Rorat za wytrwałość i wspólną modlitwę!