„Wesoły nam dzień dziś nastał…” słowami tej pieśni rozpoczęliśmy najbardziej uroczystą procesję w roku liturgicznym jak i celebrowanie najważniejszego dnia. 

Dzięki obecności pełnej asysty mogliśmy godnie i dostojnie przeżywać tę uroczystość. W czasie Eucharystii dziękowaliśmy Bogu za nowe życie, którego źródłem jest zmartwychwstanie Chrystusa, naszego Zbawiciela.