Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wrząca Wielka, kościół pw. św. Jakuba Apostoła (XIX w.): Remont konserwatorski elewacji frontowej (zakończenie prac) i ścian fundamentowych kościoła wraz z kanalizacją odwodnieniową i deszczową. 

Dofinansowanie MKiDN: 290 000 zł

Całkowita wartość: 330 000, 20 zł