Kościół pw. św. Jakuba Apostoła we Wrzącej Wielkiej 

Remont konstrukcji wraz z wymianą pokryć dachowych nad nawą kościoła i konserwacją ścian nad dachem nawy. 20.07 – 10.10.2020 r. 

Zakres wykonanych prac przy nawie:

• prace restauratorsko – konserwatorskie ścian nad dachem nawy, ściany frontonu kościoła (wokół drzwi głównych do gzymsu) wraz z portalem,krzyża z piaskowca posadowionego na szczycie ściany frontowej;

• prace polegające na remoncie, wymianie i konserwacji więźby dachowej i belek stropowych: wymiana pokrycia dachowego z blachy na dachówkę,wymiana opierzeń ściany i rynien, udrożnienie instalacju odprowadzającą wody opadowe. 

Prace te zostały wykonane przez Firmę Jardej z Kowalewa Pomorskiego, dzięki finansowemu wsparciu: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,Starostwa Powiatowego w Kole, Gminy Koło i Babiak oraz wielu osób dobrej woli - Dobrodziejów naszej parafii.

Pragniemy podziękować za finansowe wsparcie tych prac, które mają na celu odnowienia i ukazanie piękna tej świątyni. 

Niech Maryja Matka Boża Miodna wyprasza dla Was obfite błogosławieństwo u swego Syna Jezusa Chrystusa i niech Wami się opiekuje na drogach Waszego życia. Bóg zapłać!