Kilka tygodni temu ks. proboszcz przywiózł zamówiony dzwon z ludwisarni Felczyńskich o wadze 35 kg, który zawisnął nad prezbiterium na dachu kościoła. W trzecią niedzielę września ks. Szymon Grzywiński, którego gościliśmy już od soboty dokonał poświęcenia dzwonu podczas Mszy św. o godz, 10.00. Awers dzwonu to wizerunek Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej z napisem: SUB TUUM PRAESIDIUM (Pod Twoją obronę), natomiast rewers ma napis: BŁOGOSŁAW WSZYSTKIM, DO KTÓRYCH MNIE POSŁAŁEŚ.

Montaż dzwonu w wieżyce nad prezbiterium oraz wykonanie całej automatyki sterującej zostało dokonane przez Firmę Szydlak z Krotoszyna. Pierwszy dźwięk dzwonu mogliśmy usłyszeć już 20.09, a oficjalne użycie go będzie w najbliższą niedzielę. Dzwon będzie bił o każdej godzinie modlitwy „Anioł Pański”, czyli o 6.00, 12.00 i 18.00 oraz 5 minut przed Mszą św.

Obrzęd błogosławieństwa dzwonu

Jaśnieje nam dzisiaj radosny dzień, bo gromadzimy się, aby wielbić Boga za to, że możemy pobłogosławić nowy dzwon dla naszego kościoła. Dzwony mają ścisły związek z życiem ludu Bożego: ich dźwięk odmierza czas modlitwy, gromadzi lud na sprawowanie czynności liturgicznych, przypomina ważne wydarzenia, które przejmują radością lub bólem tę cząstkę Kościoła albo poszczególnych wiernych.

Niech pobożny udział w dzisiejszym obrzędzie uwrażliwi nas na głos dzwonów: ilekroć go usłyszymy, pamiętajmy, że jesteśmy jedną rodziną, która powinna się gromadzić na znak swojego zjednoczenia z Chrystusem.

Modlitwa błogosławieństwa

Boże, Ty od początku świata przemawiałeś do ludzi, wzywałeś do zjednoczenia z sobą, pouczałeś ich i udzielałeś im zbawiennych napomnień. Ty swojemu słudze Mojżeszowi, poleciłeś, aby posługiwał się srebrnymi trąbami do zwoływania ludu. Ty pozwalasz swojemu Kościołowi odlewać dzwony, by wzywały Twój lud na modlitwę.

Pobłogosław + ten nowy dzwon i spraw, niech wierni, którzy słuchać będą jego głosu, wznoszą serca do Ciebie. Gotowi do udziału w radościach i troskach braci, niech spieszą do kościoła, doświadczają w nim obecności Chrystusa, słuchają Twojego słowa i do Ciebie zanoszą swoje błagania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen