W słoneczne południe zgromadziliśmy się przy ołtarzu polowym, aby wspólnie oddać cześć św. Jakubowi, który jest głównym patronem naszej parafii.

Święty Jakub Starszy urodził się około 5 roku p.n.e. w Betsaidzie (Galilea) u brzegów jeziora Genezaret. Zmarł w roku 44 n.e. w Jerozolimie (Judea). Jego imię niektórzy autorzy wywodzą od „Yakin”, co w języku hebrajskim ma znaczyć „niech Jahwe uczyni cię silnym”. Inni tłumaczą je jako „ten, który podtrzymuje”. Był synem Zebedeusza oraz bratem Jana. Wraz z bratem i ojcem byli rybakami oraz mieszkali nad jeziorem Tyberiadzkim.

Do parafii zagościł dzisiaj ks. prof infułat Krzysztof Konecki, który przewodniczył dzisiejszej Sumie odpustowej.

W swojej homilii powiedział: „Kościół wraz z wiekiem roku liturgicznego umieścił świętych zarówno dawnych, jak i współczesnych, aby ukazać ideał świętości i doskonałości chrześcijańskiej, aby nas przekonać, aby nam udowodnić, że świętość życia chrześcijańskiego jest możliwa do zrealizowania. Właśnie świeci wzywają nas do świętości życia, do doskonałości, do troski o zbawienie naszej duszy.”

Po Komunii świętej wraz z osobami, które nosiły feretrony, chorągwie, orkiestra oraz celebrans z Najświętszym Sakramentem w monstrancji wyruszyliśmy w uroczystej procesji wokół kościoła. Po procesji przyjęliśmy uroczyste błogosławieństwo. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przebieg tego wydarzenia, a szczególnie przedstawicielom sołectwa Dąbrowa, którzy zadbali o porządek i dekorację ołtarza polowego.