Najświętsza Maryja Panna w znaku Ikony Jasnogórskiej nawiedza wspólnoty parafialne w naszej diecezji. Ziarno Słowa jest rzucone do naszych serc i wierzymy, że będzie w nas owocowało. W dniach od 13 do 14 lipca 2023 r. w parafii p. w. św. Jakuba Apostoła we Wrzącej Wielkiej przeżywaliśmy Matkę Bożą Częstochowską. Duchowe przygotowanie do Nawiedzenia rozpoczęliśmy wraz z całą diecezją już 7 sierpnia 2022 r. poprzez nowennę. Podczas wizyty duszpasterskiej wszyscy parafianie zostali poinformowani o dokładnej dacie peregrynacji i jubileuszu Diecezji. Grupy parafialne wraz z Parafialną Radą Duszpasterską zostały zaproszone do współtworzenia peregrynacji w parafii. W udekorowanie świątyni, terenu wokół niej oraz dróg, kapliczek i krzyży przydrożnych włączyli się mieszkańcy wszystkich czternastu wiosek (sołectw).
Bezpośrednim przygotowaniem do nawiedzenia były misje maryjne prowadzone przez o. Krzysztofa Kowalskiego OSPPE (paulina) od 9 do 12 lipca br.  Misjonarz poprzez swoją posługę skutecznie zachęcił do licznego i gorliwego przeżycia historycznego wydarzenia. W środę przed każdą Mszą św. bardzo dużo parafian skorzystało z sakramentu pokuty, aby „czyste serce Matce dać.”
Uroczystość Nawiedzenia rozpoczęła się „nabożeństwem oczekiwania” na parafialnym parkingu, gdzie mimo deszczu zgromadziła się bardzo liczna grupa wiernych. Po przyjeździe Matki Bożej w uroczystej procesji szliśmy do świątyni, a przedstawiciele poszczególnych grup na zmianę niosły obraz, a byli to: ojcowie, młodzież, matki oraz druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej. Po przybyciu do kościoła i uroczystym powitaniu przez poszczególne grupy parafialne, uczestniczyliśmy we Mszy świętej powitalnej, której przewodniczył dziekan ks. kan. Władysław Waszak wraz z księżmi z dekanatu. Wspólnie podziękowaliśmy Bogu za łaskę i dar, jakim jest nasza wiara, a także prosiliśmy Matkę Bożą o opiekę nad naszymi rodzinami. Podczas homilii ojciec rekolekcjonista podkreślił znaczenie nawiedzenia Ikony Jasnogórskiej jako źródła inspiracji i nadziei dla naszej codzienności.
O godz. 21.00 zebraliśmy się na Apelu Jasnogórskim, a po nim wspólnota Odnowy w Duchu Świętym zawierzyła się Matce Bożej. O godz. 22.00 podczas Mszy św., którą sprawowali zaproszeni księża, podziękowaliśmy za dar powołań i prosiliśmy o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. W tej dziękczynno-błagalnej Eucharystii uczestniczyły siostry zakonne, które pochodzą z naszej parafii: s. Sylwia Marciniak MChr (Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej), s. Mirosława Mikołajczak CSDP (Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej) i s. Bogumiła Bagińska CSAPI (Zgromadzenie Sióstr Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka z Asyżu Posługujących Ubogim).
Po zakończonej liturgii wspólnota Żywego Różańca prowadziła modlitwę różańcową. Przez całą noc wierni z naszej parafii czuwali przy Ikonie Jasnogórskiej, gdzie mieli możliwość indywidualnej modlitwy oraz złożenia swoich intencji. To była wyjątkowa okazja, by poczuć bliskość Maryi, naszej Matki. 
Drugi dzień nawiedzenia rozpoczęliśmy śpiewem Godzinek ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. O godz. 8.00 sprawowana była Msza św., podczas której wiele małżeństw podziękowało za wspólne lata oraz odnowiło swoje przyrzeczenia. Natomiast o godz. 10.00, podczas liturgii osoby chore oraz w podeszłym wieku miały możliwość przyjęcia sakramentu namaszczenia chorych.
W południe dzieci oraz mamy w stanie błogosławionym zgromadzili się w kościele na Mszy św., gdzie zostało skierowane do nich słowo podczas homilii i błogosławieństwo. Podczas godziny miłosierdzia „zanurzyliśmy” swoje serce w miłości miłosiernej Jezusa modląc się koronką, a po niej śpiewaliśmy pieśni maryjne w oczekiwaniu na Eucharystię.
O godz. 16.00 rozpoczęła się uroczysta Msza św., w trakcie której pożegnaliśmy Matkę Bożą w znaku Ikony Jasnogórskiej. Mszy św. przewodniczył ksiądz biskup senior Wiesław Alojzy Mering, który zwrócił się do wiernych z zachętą, aby Matka Boża była zawsze obecna w ich codziennym życiu. Ksiądz proboszcz Marcin Sadownik odczytał Akt Zawierzenia parafii Matce Bożej. Dziękował Matce Najświętszej za piękny czas nawiedzenia, misji i zaangażowanie Parafian. Po Mszy św. odbyła się procesja z Ikoną Jasnogórską do bramy naszego kościoła, skąd z księdzem proboszczem i delegacją Obraz pojechał do parafii błogosławionych 108 męczenników w Kole, Powierciu.  
Wydarzenie to okazało się doskonałą okazją do umocnienia wiary wspólnoty parafialnej. Dla wielu z nas było to pierwsze spotkanie z tą kopią cudownej Ikoną Jasnogórską, a radość i wzruszenie w sercach wiernych były widoczne. To ważne, że w takich momentach dociera do nas siła naszej jedności i wzajemnego wsparcia. Wierzymy, że nawiedzenie Ikony Jasnogórskiej zostawiło w naszych sercach niezatarte piętno i będzie dla nas źródłem wiary, nadziei i miłości. Jesteśmy przekonani, że Matka Boża otacza nas swoją opieką i będzie prowadzić na drodze wiary.
Dziękujemy z całego serca wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego wyjątkowego wydarzenia. Dziękujemy także wszystkim wiernym za obecność i zaangażowanie. Nasza wspólnota parafialna staje się coraz silniejsza dzięki takim wspólnym przeżyciom i modlitwie.