11 września o godz. 15.00 zgromadziliśmy się przy pomniku w Lipich Górach, aby wspomnieć zdarzenie sprzed 83 lat, kiedy to podczas II wojny światowej został zbombardowany pociąg właśnie w tym miejscu. Zanim rozpoczęła się Msza św. przedstawiciele władz samorządowych gminy Babiak oraz ksiądz proboszcz złożyli kwiaty oraz znicze przed pomnikiem, a tuż po tym odśpiewaliśmy hymn narodowy. Mszy św. przewodniczył proboszcz - ks. Marcin Sadownik, którą sprawował w intencji poległych w tym miejscu.

Po zakończeniu Eucharystii mogliśmy posłuchać przemówienia zastępcy wójta gminy Babiak p. Marii Wiśniewskiej. Bardzo dziękujemy wszystkim zgromadzonym, za to, że pamiętają i pielęgnują tożsamość narodową.