20.08 br. gościliśmy w naszej parafii grupę x osób ze wspólnoty z Lichenia, które poprowadziły wydarzenie pt. LEW (Licheńska Ewangelizacja Wiosek). Pierwszym punktem było spotkanie z dziećmi, zabawy integracyjne, pt. Miłość Boga do człowieka, Który stworzył dla nas piękny świat. Dzieci mogły przeżyć historie, która mówi o tym, ze Bóg wyzwala nas z naszych różnych słabości i grzechów i jedyna nadzieja i pomoc jest w Jezusie Chrystusie jako naszym Panu i Zbawicielu. 

Po 14.00 goście wyruszyli parami, aby odwiedzić, pomodlić się i porozmawiać z parafianami w domach. 

Przed Mszą św. mogliśmy wysłuchać świadectw, które pokazały nam, że Bóg jest Bogiem cudów. 

Po Eucharystii, Uwielbieniu mogliśmy się spotkać na podwórzu przy plebanii, aby spędzić razem czas przy grillowaniu. Zabawę poprowadził p. Michał Piekarski, a uwielbienie p. Michał Iżyk. 

Jesteśmy wdzięczni za przybycie Licheńskiej Wspólnocie.