„Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii”. Św. Paweł w Liście do Koryntian przypomina, jak bardzo ważne jest głoszenie Jezusa. Tę prawdę bardzo dobrze rozumieją osoby ze wspólnoty w Licheniu, dlatego w tym roku po raz drugi podjęliśmy się Licheńskiej Ewangelizacji Wioskowej.

Przed południem, o 10.00 rozpoczęły się zajęcia dla dzieci, dzięki gościnności druhów, w sali OSP we Wrzącej. W formie ciekawych przedstawień teatrzyku, został przekazany dzieciom kerygmat, czyli najważniejsze prawdy o Miłości Bożej, grzechu i Zbawieniu, które dotyka każdego z nas. Dzieci pełne entuzjazmu i zaciekawienia uczestniczyły w tych kolejnych krokach dotyczących naszej przyjaźni z Bogiem. Po przerwie na obiad wspólnota z Lichenia w trzech grupach wyruszyła, aby odwiedzić poszczególne domy w naszej parafii po to, by podzielić się własnym doświadczeniem Boga w sercu i pomodlić się w intencji poszczególnych osób lub rodzin. Trwało to do wieczornej adoracji. 

Przedłużeniem radości jaką było przeżycie spotkania z Jezusem w Eucharystii, była zabawa w remizie, którą poprowadził p. Michał Piekarski. Mogliśmy w sposób ciekawy, twórczy i kerygmatyczny poprzez taniec, różne układy choreograficzne wyrazić swój entuzjazm od najmłodszych do najstarszych. Był czas na poczęstunek, smaczne sałatki, ciasta i słodki stolik przygotowany przez p. Annę Furmańską.

Zakończyliśmy Apelem Jasnogórskim. Po modlitwie był czas jeszcze na dyskotekę.

Dziękujemy wspólnocie z Lichenia za przybycie i prowadzenie tego wydarzenia oraz wszystkim, którzy pomogli przygotować różne pyszności. 

Mamy nadzieję, że za rok będziemy mogli przeżyć kolejny etap Licheńskiej Ewangelizacji Wiosek!