Od 1 do 10 lipca br. w Licheniu, w parafii pw. św. Doroty trwał kurs Paweł, w którym uczestniczyło około 30 osób z różnych części Polski.

“Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwu uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich:

«Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie! Oto posyłam was jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie [...]” (Łk 10,1-4)

Kurs Paweł pozwala na uzyskanie narzędzi, metody i doświadczenia ewangelizacji. Kształtuje on mocny kręgosłup przez formowanie mentalności ewangelizacyjnej oraz przekaz wiedzy i narzędzi niezbędnych do skutecznej ewangelizacji. Celem kursu jest uformować ewangelizatorów dla nowej ewangelizacji, aby umieli przekazywać w sposób twórczy kerygmat i w ten sposób dawali początek nowym szkołom ewangelizacji w swoich środowiskach. Ostatnie dwa dni tego kursu, to ewangelizacja w praktyce. Uczestnicy przyjechali do naszej parafii, aby wiedzę osiągniętą z tych 9 dni mogli przenieść na praktykę. W sobotę od godziny 12.00 wyruszyli w różne strony naszej parafii, aby podzielić się świadectwem doświadczenia Bożej miłości. O godz. 18.00 spotkaliśmy się na wieczornej Eucharystii, w czasie której mogliśmy obejrzeć scenkę przygotowaną przez uczestników kursu ukazującej miłosierdzie Jezusa. Z wielkim zainteresowaniem wysłuchaliśmy świadectwa Basi, która mówiła, jak Pan Bóg odmienił jej życie. Z soboty na niedzielę kursanci nocowali u parafian, którzy przyjęli ich na nocleg. W niedzielę od rana także wyruszyli, aby ewangelizować. Podczas Mszy św. o godz. 10.00 oraz 12.00 zaprezentowali scenkę ewangelizacyjną oraz podzielili się świadectwo działania Boga w ich życiu. Ewangelizacja na terenie naszej parafii zakończyła się około godz. 16.00.

Bardzo dziękujemy uczestnikom kursu za to ważne dzieło ewangelizacyjne, natomiast przedstawicielom naszej parafii za pomoc w zakwaterowaniu naszych gości. Wierzymy, że to wydarzenie duchowo będzie owocować w naszych sercach.