Zakończył się 40 kongres Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej pod hasłem "Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła i zwiastuje Twe potężne czyny. Ps 145,4" trwający od 18 do 20 maja w Częstochowie. Nasza wspólnota "Chwała Boża" od piątku uczestniczyła w tym wydarzeniu i tego dnia poprowadziła Koronkę do Miłosierdzia Bożego dla wszystkich zebranych.

Myślą przewodnią piątkowego spotkania było uwolnienie w sobie mocy Ducha Świętego, prośba o łaski oraz aktywację wiary. Usłyszeliśmy, że wierzyć w Chrystusa to uwielbiać Go jako najważniejszego w naszym życiu i ufać, że jest większy od naszych trudności i problemów, z których pragnie nas uwalniać. W wieczornym uwielbieniu Chrystusa w Najświętszym Sakramencie poprowadziła nas wspólnota "Mocni w Duchu" z Łodzi.

W sobotni dzień spotkaliśmy się na błoniach jasnogórskich, gdzie razem z tysiącami osób z całej Polski słuchaliśmy konferencji, modliliśmy się za siebie nawzajem i za bliskich naszemu sercu.

Nauki głosił świecki misjonarz z Malezji Jude Antoine wraz ze swoimi dwiema córkami. Przekonywał, że złożona podczas Mszy świętej ofiara (nasz ból, choroby, zmartwienia) jest przyjmowana a to co przyjęte jest namaszczone i dalej co jest namaszczone, jest przemienione. Akcentował, że cokolwiek złożymy na ołtarzu, jest przyjmowane.

Kulminacją była Eucharystia,w której abp Adrian Galbas w homilii przekazywał, że ewangelizacja nie jest ani pierwszym ani najważniejszym zadaniem Kościoła, ale jest ona jedynym zadaniem Kościoła, tworząc w ten sposób kolejny 29 rozdział Dziejów Apostolskich. Nowa ewangelizacja jest zatem dzieleniem się naszym doświadczeniem spotkania z żywą osobą Chrystusa.

Na zakończenie sobotniego spotkania przyjęliśmy na nowo Chrystusa jako Pana naszych wspólnot, Kościoła, Ojczyzny i Świata. Powierzyliśmy się też na nowo Maryi jako pierwszej Oblubienicy Ducha Świętego, aby nas prowadziła do swojego Syna.