Najwcześniejsza wzmianka o wsi Wrząca Wielka pochodzi z 1394 r. Była ona własnością szlachecką. Parafia została erygowana w 1433 r. (do 1818 r. w archidiecezji gnieźnieńskiej), m. in. z parafii grzegorzewskiej. Pierwszy kościół parafialny, z fundacji miejscowego dziedzica, Wojciecha Chebdy herbu Pomian, został wystawiony z drewna w 1433 r.. Następny kościół na miejsce poprzedniego, również drewniany, wystawił w 1777 r. miejscowy dziedzic, Roch Śliwicki. Świątynia ta spłonęła w 1880 r. W drugiej połowie XVIII w. notowane są kaplice półpubliczne w dworach: Kiełczew Dolny. Kiełczew Górny i Zwierzchociny.

Obecny Kościół parafiany pw. św. Jakuba Apostoła został zbudowany w latach 1880 - 1887 (poświęcony 25 VII 1888 r.) na miejscu poprzedniego za probostwa ks. Mansweta Krzysztoforskiego. Jest to kościół murowany z czerwonej cegły, oszkarpowany, bez wieży w stylu neoromańskim. Wewnątrz znajdują się trzy ołtarze wczesnobarokowe, z początku XVII w. (z kościoła z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Kole). W głównym ołtarzu rzeźby św. Piotra i Pawła oraz Aniołów i obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z XVII w. (przemalowany). W kościele jest barokowa chrzcielnica marmurowa. Są organy i na wieżyczce sygnaturka, a przy kościele na dzwonnicy dwa dzwony. 

Proboszczowie i administratorzy parafii w XX i XXI w.: 

ks. Kazimierz Jung (1900-1922),

ks. Jan Krajewski (1922-1924),

ks. Antoni Kalinowski (1924-1932),

ks. Jan Langier (1932-1936),

ks. Franciszek Ligenza (1936-1939),

ks. Antoni Kiszkurno (1939-1940),

ks. Władysław Manke (1945-1946),

ks. Piotr Kotarki (1946, admin. tymcz.),

ks. Stanisław Brajczewski (1947-1957),

ks. Henryk Suliński (1957-1964),

ks. Edward Smolarek (1964-1967),

ks. Marian Opaliński (1967-1974),

ks. Ryszard Kolibski (1974-1982),

ks. Tadeusz Korpusiński (1982-1988),

ks. Franciszek Wlazło (1988-1993),

ks. Eugeniusz Twardowski (1993-2004),

ks. Idzi Piasecki (2004-2018),

ks. Marcin Sadownik (2018- )

Kaplica filialna w Kiełczewie Pierwszym, zbudowana w latach 1982 - 1985, za proboszcza ks. Tadeusza Korpusińskiego. Msze święte i nabożeństwa są odprawiane w każdą niedzielę, święta i pierwsze piątki miesiąca. 

Krzyże i kapliczki przydrożne: Wrząca Wielka - w przydrożnej kapliczce z przełomu XVIII i XIX w. zachowała się barokowa rzeźba św. Marka, kapliczka powojenna; Dąbrowa - kapliczka i krzyż; Kiełczew Pierwszy - kapliczka i krzyż; Kiełczew IV - kapliczka i krzyż; ponadto krzyże: Kaczyniec, Lipie Góry, Lucjanowo, Osówie, Poddębno, Podkiejsze Wandynów, Zwierzchociny; a kapliczki: Kamień, Kiełczew Górny, Sokołowo. 

Miejscowości: Wrząca Wielka, Dąbrowa, Kaczyniec, Kamień, Kiełczew Górny, Kiełczew Pierwszy, Kiełczew IV, Lucjanowo, Sokołowo, Wandynów - gm. Koło; Lipie Góry, Osówie, Poddębno, Podkiejsze, Zwierzchociny - gm. Babiak.

Odpust: św. Jakuba Apostoła; tradycyjne uroczystości parafialne: św. Wojciecha biskupa męczennika, Matki Boskiej Miodnej, Chrystusa Odkupiciela (kościół filialny w Kiełczewie).