Podczas trzeciej niedzieli sierpnia (16.08.20 r.) na Mszy świętej o godz. 10.00 modliliśmy się w intencji ks. Marcina, który dwa lata temu został proboszczem naszej parafii. Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za ks. Marcina, jego posługę, pracę i otwarte serce dla nas parafian. Te dwa lata są pięknym świadectwem jego posługi kapłańskiej, dlatego prosimy Pana Boga o wszelkie łaski i światło Ducha Świętego dla niego. My, parafianie, zapewniamy o naszej szczerej modlitwie!