Wspomnienie Matki Bożej Różańcowej w tym roku w naszej parafii przeżywaliśmy bardzo uroczyście, gdyż 41 młodych osób z naszej parafii przyjęło sakrament bierzmowania. Sakramentu tego udzielił pasterz naszej diecezji - ksiądz biskup Krzysztof Wętkowski. 

Eucharystię koncelebrował również ks. Szymon Grzywiński - misjonarz w Kazachstanie. Ważne słowa o modlitwie oraz przyjaźni z bliskimi, a w szczególności z Jezusem wypowiedział ks. biskup w swojej homilii: "przykłady z fragmentu Ewangelii wskazują na dwie ważne rzeczy. Pierwsza to, że się modlić i trzeba się modlić wytrwale, a druga, że Pan Bóg zawsze da to, czego potrzebujemy. Niekoniecznie to, czego chcemy i nie zawsze to, o co się modlimy, ale dostaniemy to, co jest nam w tym momencie naszego życia potrzebne przede wszystkim do naszego wzrostu duchowego i nigdy, jak podaje przykład nie będzie to coś złego. (....) Przyjaciel po polsku bardzo ładnie oddaje także znaczenie tego słowa i znaczenie tej postawy. Przyjaciel, czyli ktoś, kto jest przy mnie. Przy moim ja. Jest przy mnie, niezależnie, co się dzieje, niezależnie od tego, co się wydarzyło w moim życiu, niezależnie nawet od tego, jak moje życie się układa i jak postępuje, on jest zawsze przy mnie”.

„Znaczę cię znakiem krzyża i utwierdzam cię krzyżmem zbawienia, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” - tymi słowami po odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych, ks. biskup udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży. 

Po obrzędzie Komunii świętej, ksiądz biskup udzielił wszystkim wiernym pasterskiego błogosławieństwa. 

Wyrazy wdzięczności należą się wszystkim zaangażowanym w przebieg tego wydarzenia, a szczególnie: p. Wiktorowi Zawadzie, p. Elżbiecie Ciszewskiej, p. Bożenie Pietrzak wraz z chórem „Santiago” oraz ministrantom, rodzicom, którzy pomogli w posprzątaniu kościoła oraz terenu wokół świątyni. Słowa wdzięczności wobec osób, którzy od wielu miesięcy modlą się w intencji młodzieży!