niedziela 7 lipca 2024

08:30

+ Irena i Tadeusz Pecyna (r. śm.) - i. córki z rodz.

08:30

- ks. Marcin Sadownik + Józef Marciniak - i. Zespołu Ludowego "Kiełczewianki"

10:00

+ Nikodem i Helena Kulińscy - i. syna z rodz.

10:00

- ks. Ireneusz Werbiński + Stanisław Pasturczak - i. szwagra Józefa z Koła z rodz.

10:00

- ks. Robert Ablewicz + Stanisław Kamiński - i. Romana Gaudena i Zbigniewa Wieczorka z rodz.

12:00

- w int. Parafian

poniedziałek 8 lipca 2024

18:00

+ ks. Ryszard Kolibski (r. śm.) - i. chrześniaczki Beaty z rodz.

18:00

- ks. Robert Ablewicz + Józef Płaczkiewicz - i. Doroty i Władysława Ratajczyków

wtorek 9 lipca 2024

18:00

+ Stanisława Kosińska (5 r. śm.) - i. męża i siostry Janiny z rodz.

18:00

- ks. Robert Ablewicz + Daniela Rogaś - i. Ciszewskich z Sokołowa

18:00

- ks. Ireneusz Werbiński + Adam Czub - i. Magdaleny i Mikołaja Mielczarków

środa 10 lipca 2024

18:00

+ Piotr Rybak - i. sąsiadów Rogasiów

18:00

- ks. Marcin Sadownik + Regina Łączkowska - i. r. Bednarczyków i Nadolskich z Boguszyńca

czwartek 11 lipca 2024

18:00

+ Maria (17 r. śm.), Genowefa i Bolesław Kruszczyńscy - i. córek z rodzinami

18:00

- ks. Robert Ablewicz + Tadeusz Wdzięczny - i. szwagierki Czesławy

18:00

- ks. Ireneusz Werbiński + Jadwiga Gałdyn - i. szwagra Tadeusza i Urszuli Wieczorek z rodz.

piątek 12 lipca 2024

18:00

+ Hubert Olczyk - i. szwagra Damiana z żoną Gosią i dziećmi

18:00

- ks. Marcin Sadownik + Krystyna Chelińska - i. Danuty i Stanisława Kupińskich z Koła z dziećmi i ich rodzinami

sobota 13 lipca 2024

18:00

+ Helena (10 r. śm.) i Adolf (40 r. śm.) Kruszelniccy - i. dzieci z rodzinami

niedziela 14 lipca 2024

08:30

+ Renata Ratajczyk (8 r. śm.)

08:30

- ks. Ireneusz Werbiński + Longina Łączkowska - i. sąsiadów Jaskułów

10:00

+ Halina Grzybowska (6 r. śm.) - i. męża z dziećmi

10:00

- ks. Robert Ablewicz + Wiesława Rzepka - i. r. Matysiaków z Osieka Wielkiego

12:00

- w int. Parafian