niedziela 20 listopada 2022

08:30

+ Władysław Marczewski - i. siostry Kazimiery

08:30

- ks. Ireneusz Werbiński + Patrycja Jaroszewska

10:00

- w int. Chóru "Santiago", Zespołu Ludowego "Kiełczewianki" oraz Orkiestry Gminno-Parafialnej

10:00

- ks. Szymon Grzywiński + Jarosław Antas - i. rodz. Antasów z Zabłocia i Grzegorzewa

12:00

+ Marianna Grzybek - i. syna Jana z rodz.

12:00

- ks. Robert Ablewicz + Longina Łączkowska - i. chrześniaczki Eweliny z rodz. oraz Oziminów, Tadysiaków i Kosińskich

12:00

- ks. Józef Szymański + Janina Błaszczyk - i. wnuczek Moniki, Ilony i Marzeny z rodzinami

poniedziałek 21 listopada 2022

18:00

+ Anna Łączkowska - i. rodz. Szczesiaków z Wrzącej

18:00

- ks. Robert Ablewicz + Czesław Zawadzki - i. wnuka Roberta z żoną

wtorek 22 listopada 2022

17:00

+ o. Stanisław Jarosz

18:00

+ Rafał Gradomski - i. Dyrekcji i Pracowników SP im. Tony Halika we Wrzącej W.

18:00

- ks. Józef Szymański + Jerzy Świder - i. chrześniaka z rodz.

środa 23 listopada 2022

18:00

+ Irena Kornacka - i. wnuka Marcina z żoną i synem

18:00

- ks. Robert Ablewicz + Krystyna Sobczak - i. sąsiadów Trębackich

czwartek 24 listopada 2022

18:00

+ Jadwiga Galęba - i. wnuka Krzysztofa z żoną i dziećmi

18:00

- ks. Józef Szymański + Wiesława Florjańczyk - i. rodz. Bagińskich i Kubiaków

piątek 25 listopada 2022

07:00

+ Jan Zawada - i. rodz. Oporskich z Gozdowa

07:30

- rozpoczęcie całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu

18:00

+ Zofia Krygier - i. wnuczki Katarzyny z rodz.

18:00

- ks. Szymon Grzywiński + Anna Perkowska - i. Teresy Leszcz z rodz.

sobota 26 listopada 2022

07:00

+ Danuta Dzięgielewska (10 r. śm.) - i. syna Daniela z rodz.

18:00

+ Eugenia Grzebielucha - i. Krystyny Sztuba z dziećmi

niedziela 27 listopada 2022

08:30

- w int. Parafian

08:30

- ks. Józef Szymański + Longina Łączkowska - i. Dominiki i Jacka z dziećmi

10:00

+ Helena (12 r. śm.) i Wacław Ciszewscy - i. syna Zenona z rodz.

10:00

- ks. Robert Ablewicz + Kazimierz Kot - i. Piotra i Zofii Fret z Koła

12:00

+ Kazimierz Grabowski - i. wdzięcznych Pielgrzymów z Włocławka